..så vakker dagen er når den berøres av kjærlighet...